ALGEMENE VOORWAARDEN

VZW ARTUUR

Bredestraat 70 
1880 Kapelle-op-den-Bos 
BTW BE0729.782.171 
IBAN BE26 9733 7002 5429 
buitenspelen@vzwartuur.be

vzw_artuur_logo_voorstel2.jpg

Prijs

De prijs wordt per activiteit bekend gemaakt, met aanduiding wat inbegrepen is. 
Deze prijs kan verschillen naarmate er externe lesgevers betrokken zijn, het aangeboden dagdeel,

er wel of geen eten is inbegrepen. 

Betaling

Betaling dient binnen de 14 dagen na inschrijving te worden voldaan op het rekeningnummer van VZW Artuur. Bij reservering binnen de maand waarop een activiteit begint dient de betaling plaats te vinden binnen de 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging. 

Bij niet tijdige betaling behoudt VZW Artuur zich het recht de inschrijving te annuleren. 

Iedere inschrijving is pas definitief na volledige betaling van het inschrijvingsgeld. 

Inschrijving voor een reeks (vb tekenlessen) is bindend en wordt niet terugbetaald eens de reeks gestart is. 

Annulering

Annulering van een activiteit moet via mail of brief worden bevestigd. 
Aan een annulering zitten kosten verbonden, afhankelijk van de tijd tussen de annulering en het begin van de activiteit. 

  • Tot 7 dagen voor aanvang mag je gratis annuleren, er worden steeds 10% administratiekosten in rekening gebracht. 

  • Annuleer je later, dan wordt de totale deelnamesom in rekening gebracht. 

  • Annuleren voor een reeks tekenlessen is niet mogelijk. Dit lesgeld is bindend en wordt niet terugbetaald.

Annulering door VZW Artuur

Indien VZW Artuur door overmacht geheel of ten dele verhinderd is een of meer verplichtingen na te komen, is VZW Artuur gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens ouders/verzorgers is gehouden. 

Onder overmacht wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen, pandemie, stormweer,... 

Iemand in jouw plaats

In geval van annuleren ben je gerechtigd een andere persoon in jouw plaats te laten deelnemen.

In dat geval wordt er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. 

Dit moet minimaal 24 uur voor aanvang van de activiteit worden doorgegeven via buitenspelen@vzwartuur.be, met daarin de naam, leeftijd, en contactgegevens van de deelnemers/ouders van het kind dat in de plaats komt. 

Gedragsregels

De deelnemers dienen de gedragsregels te respecteren vooropgesteld in de visie van VZW Artuur. 
Deelnemers die hinder of overlast opleveren, daar meermaals op worden aangesproken en de werking in sterke mate bemoeilijken kunnen van een activiteit worden uitgesloten. 

Kosten en schade die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer. 

Verzekeringen

Bij KBC verzekeringen werden verzekeringen afgesloten: 

  • tegen ongevallen met polisnummer WK/37.891.136-0100 

  • Burgerlijke aansprakelijkheid met polisnummer WD/37.924.917.0000 

Uitgesloten zijn o.a. contractuele aansprakelijkheid, diefstal, verlies van en schade aan materialen en persoonlijke bezittingen van deelnemers,… 

De waarborg verzekering tegen lichamelijke ongevallen is o.a. uitgesloten ingeval van opzet. 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van een activiteit 4 weken bijgehouden. 
Ouders nemen zo snel mogelijk contact op via buitenspelen@vzwartuur.be om de spullen op te halen. 
Na 4 weken gaan alle verloren voorwerpen naar het goede doel. 

Gebruik van (audio)visuele opnamen

Door deelname aan activiteiten van VZW Artuur gaat u akkoord met (audio)visuele opnamen gedurende het evenement. 
Deze opnamen kunnen gebruikt worden ter promotie en aankleding van de werking van VZW Artuur. 
De betrokkene heeft ten allen tijde recht op inzage en verbetering van de bewaarde persoonsgegevens. 

Minimum-aantallen

Wanneer er te weinig aanmeldingen zijn streven we ernaar om dit minimaal 5 dagen van tevoren te laten annuleren. Wanneer dit gebeurt hebben alle deelnemers recht op hun geld terug.  
Ook zullen we altijd op zoek gaan naar een oplossing waardoor de activiteit door kan gaan. 

Privacy

Indien je deelneemt aan activiteiten van VZW Artuur zal VZW Artuur persoonsgegevens van u verwerken. VZW Artuur houdt zich hierbij strikt aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). 

Copyright

Niets uit brochures, website (beeld, tekstmateriaal, logo’s,…), social media of welke communicatie van VZW Artuur dan ook mag zonder schriftelijke toestemming van VZW Artuur door derden worden gebruikt, in welke vorm dan ook. 

Klachtenregeling

Klachten tijdens een bepaalde activiteit moeten ter plaatse worden overgemaakt of schriftelijk gemeld worden aan VZW Artuur via buitenspelen@vzwartuur.be en dit op een bewijskrachtige manier. 

VZW Artuur doet er alles aan de klacht te onderzoeken en een oplossing te zoeken.